Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Ek en my gesin
Tel op
Getalle
Tel op en trek af
Verdeling en geld
Patrone
Vorms
Balle en houers
Lengte
Massa
Inhoudsmaat

Tyd
Verjaarsdagkalender
Versamel en sorteer
Sorteer en maak ‘n gevolgtrekking
Getalle se plek
Getalle van 1 tot 30
Getallelyne
Nog getallelyne

Optelling en aftrekking
Dae, weke en maande
Optelling
Aftrekking
Geld
Papiergeld
Vermenigvuldiging: × 2
Vermenigvuldiging: × 5
Nog vermenigvuldigingstories
Vierkante, reghoeke, driehoeke en sirkels

Kwartaal 2
Orden en vergelyk getalle: 1 tot 40
Orden en vergelyk getalle: 40 tot 50
Getalle van 40 tot 50
Vierkante, reghoeke, driehoeke en sirkels
Optelling en aftrekking tot by 20
Optelling en aftrekking tot by 50

Nog optelling
Lengte
Aftrekking
Nog aftrekking
Swaar en lig
Getallepatrone: Tweë
Verdubbeling
Ons verdubbel weer

Vermenigvuldiging: × 3
Getallepatrone: Drieë
Vermenigvuldiging: × 4
Getallepatrone: Viere
Vermenigvuldigingstories
Ure
Getallepatrone: Vywe
Minute
Meer tyd

Groepering en verdeling
Ons doen nog groepering en verdeling
Nog groepering en verdeling
Ons doen weer groepering en 130 verdeling
Halwes: 1 tot 20
Verdeling van 20 tot 50
Data

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.