Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Tel, orden en wys!
Slim maniere om te tel
Getalle op ‘n honderdkaart
Plekwaarde
Tel op en trek af
Verdubbel en halveer
Breuke
Sorteer geld

Getallepatrone
Balle, houers en silinders
Teken, benoem en vergelyk 2D-vorms
Tyd stap aan
Meet die lengte van die sye
Inhoudsmaat
Werk met massa
Datahantering
Vergelyk en rangskik getalle
Plekwaarde tot 99

Maak groepe van tiene wanneer ons tot by 99 optel
Voeg ‘n getallelyn by
Gebruik ‘n getallelyn om mee af te trek
Partytjietyd
Tel tot by 200
Oefen met 5
Tel in 2’s
Geld toe en nou
Veelvoude van 3

Veelvoude van 4
Getallepatrone
Verdeling
Breuke
Tyd sal leer
Teiken 200

Kwartaal 2
Voeg tiene saam of breek hulle op
‘n Besoek aan die tandarts
Tel op en voeg saam
Werk met groepe getalle
Los op
Tel en bereken

Meet in sentimeters
Teiken 300
Tel op en trek af in 100’e
Teiken 400
Kom ons weeg
Teiken 500
Tel op en trek af
Patrone vir alles

Simmetrie
Werk tot 500
Vermenigvuldiging en deling (10)
Tel in 2’s
Plavei met stene
Gebruik vywe
Werk met tyd
Tel in 3’e en 4’e

Tel in 50’s
Breuke: halwes en kwarte
Breuke: halwes, derdes en sesdes
Breuke: vyfdes
3D-voorwerpe
Verdubbel en halveer
Groepeer en voeg saam

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.