Gr. 5 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 5 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 5 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 5 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle van 0 tot 10 000
Patrone in optelling en aftrekking 1 tot 10 000
Veelvoude en vermenigvuldiging
Deling en faktore
Bewerkings

Verhouding en koers
Breuke
Breuke probleme
Geld probleme
Lengte
Oppervlakte en Omtrek
Volume
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Massa/gewig
Datahantering

Getalle 0 tot 1 000
Getalle van 0 tot 1 0 000
Meer oor getalle van 0 tot 10 000
Getallepatrone
Optelling tot 4-syfer getalle
Optelprobleme

Aftrekking van 4-syfer getalle
Aftrekprobleme
Optelprobleme en Aftrekprobleme tot 5-syfer getalle
Patrone en tabelle
Patrone en vloeidiagramme

Getallepatrone
Vermenigvuldiging van 1-syfergetal met 2-syfergetalle
Vermenigvuldiging: 2-syfergetalle met 1-syfergetal en 2-syfergetalle met 2-syfergetalle
Vermenigvuldiging: 2-syfergetalle met 50 2-syfergetalle
Groepeer- en deelprobleme
Deling: 3-syfer met 1-syfergetalle
Bereken tyd

Kwartaal 2
Meer oor tyd
Datahantering
Veelhoeke
Kapasiteit/Volume
Getalle 0 –20 000
Afronding
Rond af tot die naaste 5
Voltooi met getalle
Optelling met tot 5-syfer getalle
Aftrekking tot 5-syfer getalle

Optelling en aftrekking van 4-syfergetalle
Geldprobleme
Spaar, koop en verkoop
Breuke
Vergelyking van breuke
Groepering en deling wat tot breuke ly
Breuke en deling
Breuke: halwes tot twaalfdes
Optelling en aftrekking van breuke met dieselfde delers
Meetinstrumente

Herlei tussen lengtes
Meters en breuke
Breuke deur meting
Vermenigvuldiging: 2 syfers met 3 syfers en 4 syfers met 1 syfer
Koers
Veelvoude en faktore

Faktore
Distributiewe eienskap van getal
Vermenigvuldiging: 3-syfer- met 2-syfergetalle
Plat of geboë oppervlaktes
Reghoekige prismas en kubusse
Aansigte
Poligone en sirkels

Maak 3-D voorwerpe
Meetkundige patrone
Ondersoek patrone
Brei uit, beskryf en skep patrone
Simmetrielyne
Deling- en groepering-probleme

Verhouding
Deling sonder ‘n res deur van leidraadborde gebruik te maak
Deling met ‘n res
Deling
Delingprobleme

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.