Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle 0 tot 100 000
Optelling en aftrekking
Vermenigvuldiging en veelvoude
Deling en faktore
Bewerkings
Verhoudings en koers
Breake
Geld en breuke
Partytjietyd met breuke
Hoe ver en hoe lank?
Oppervlakte

Volume
Massa
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Vorms
Datahantering
Hoeveel kan jy tel? Getalle 0 tot 10 000
Getalle 0 tot 100 000
Nog getalle 0 tot 100 000
Eienskappe van getalle
Nog eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle
Aftrekking tot 5-syfer getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle

Breuknotasies
Ekwivalente breuke en nog meer
Optelling en aftrekking van breuke
Nog optelling en aftrekking van breuke
Persentasies en breuke
Persentasies en desimale
Tyd
Meer tyd
2D vorms en sye
Sirkels

Kwartaal 2
Frekwensie tabelle
Gemiddeld, mediaan en modus
Lees en interpreteer die staafgrafieke en sirkelgrafieke
Vraelyste
Alles oor getalpatrone
Getalle van 0 tot 200 000
Afronding
Afronding tot die naaste 5
Vermenigvuldiging en priemfaktore
Vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap

Meer oor vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap
Vermenigvuldiging deur van uitgebreide notasie en die vertikale kolommetode gebruik te maak
Vermenigvuldiging en afronding
3D-voorwerpe
Beskrywing van 3D-voorwerpe
Meetkundige patrone
Beskrywing van meetkundige patrone
Meetkundige patrone en tabelle
Refleksie simmetrie
Deel- en groepeerprobleme
Koers

Verhouding
Faktore
Groepering en verdeling
Deling
Deling: Veelvuldige bewerkings op heelgetalle met of sonder hakkies
Breuke deur meting
Breuke
Meer breuke
Desimale notasie
Tyd in desimale vorm
Geld

Optelling en aftrekking van desimale
Nog optelling en aftrekking van desimale
Plekwaarde van syfers tot ten mistens twee desimale plekke
Vergelyk en orden desimale faktore tot minstens twee desimale plekke
Vermenigvuldiging met desimale
Volume en kapasiteit
Skatting, meting en rekord van kapasiteit
Milliliters tot kiloliters

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.