Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 8 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Doen berekeninge
Veelvoude en faktore
Eksponente
Heelgetalle
Gewone breuke
Persentasies en desimale breuke
Inset en uitset
Algebraïese uitdrukkings en vergelykings
Grafieke
Finansiële wiskunde
Meetkundige figure

Transformasies
Meetkunde
Omtrek en oppervlakte
Volume en oppervlakte
Data
Telgetal, natuurlike getalle en heelgetalle
Kommutatiewe, assosiatiewe en distributiewe eienskappe
Faktore, priemfaktore en faktorisering
Veelvoude en die kleinste gemene veelvoud
Grootste gemene deler en kleinste gemene veelvoud van drie-syfergetalle
Finansies – profyt, verlies en afslag

Finansies – begroting
Finansies – lenings en rente
Finansies – huurkoop
Finansies – wisselkoerse
Getallerye met heelgetalle
Berekeninge met veelvoudige bewerkings
Eienskappe van getalle en heelgetalle
Kwadraatgetalle, derdemagte en nog eksponente
Kwadraatgetalle en vierkantswortels

Verteenwoordig vierkantswortels
Derdemagte en wortels
Stel derdemagswortels voor
Wetenskaplike notasie
Wet van eksponente: xm × xn = xm + n
Wet van eksponente: xm ÷ xn = xm – n
Nog wette van eksponente: (xm)n = xmn
Wette van eksponente: (x0) = 1
Berekeninge met eksponente

Kwartaal 2
Berekeninge met veelvoudige bewerkinge (vierkante en derdemagte, vierkants- en derdemagswortels)
Nog berekeninge met esponente
Numeriese patrone
Inset- en uitsetwaardes
Algebraïese woordeskat
Soortgelyke terme: heelgetalle
Skryf van getallesinne
Stel algebraïese vergelykings op
Optellingsinverse en omgekeerde
Balanseer die vergelyking
Vervanging

Algebraïese vergelyking
Probleemoplossing
Deel monome, binome en trinome deur heelgetalle of monome
Vereenvoudig algebraïese uitdrukkings
Bereken die kwadraatgetalle en vierkantswortels van enkel algebraïese terme
Veelvoudige bewerkings: rasionale getalle
Deelbewerkings
Maak geometriese figure
Maak met ’n gradeboog
Parallelle en loodregte lyne
Maak hoeke en ’n driehoek

Die som van die binnehoeke van enige driehoek is gelyk aan 180 grade
Maak vierhoeke
Maak poligone
Poligone
Soortgelyke driehoeke
Kongruente driehoeke
Soortgelyke-driehoekprobleme
Vierhoeke, driehoeke en hoeke
Poligone en vierhoeke
Diagonale
Vierhoeke, hoeke en diagramme
Parallelle en loodregte lyne
Hoekpare
Probleme
Raaiselpret met geometriese figure

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.