Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 9 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Natuurlike getalle en eienskappe van getalle
Veelvoude en faktore
Eksponente
Heelgetalle en patrone
Gewone breuke
Persentasies en desimale breuke
Inset en uitset
Algebra
Grafieke
Finansiële wiskunde
Meetkundige figure
Transformasies
Meetkundige objekte

Omtrek en oppervlakte
Volume en buite-oppervlakte
Data
Reële getalle, rasionale getalle en irrasionale getalle
Faktorisering
Verhouding, eweredigheid en spoed
Wat is direkte eweredigheid?
Omgekeerde eweredigheid
Finansies – Begroting, lenings en rente
Finansies – Huurkoop
Finansies – Wisselkoerse
Finansies – Kommissie en huurgeld

Eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking van breuke
Optelling en aftrekking van breuke wat vierkante, kubusse, vierkantswortels en derdemagswortels insluit
Vermenigvuldiging van gewone breuke
Deling van breuke
Persentasies
Gewone breuke, desimale breuke en persentasies
Optelling, aftrekking en afronding van desimale breuke
Veelvoudige bewerkings met desimale
Bereken vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels

Bereken nog vierkante, vierkantswortels, kubusse en derdemagswortels
Eksponentvorm
Eksponentwette: am × an = am+n
Eksponentwette: am ÷ an = am-n
Eksponentwette: am ÷ an = am-n as m < n
Eksponentwette: a0 = 1 en (a × t)n = antn
Toepassing van die eksponentwette

Kwartaal 2
Meetkundige en numeriese patrone
Optelling en aftrekking van gelyksoortige terme
Die produk van ’n monoom en binoom of trinoom
Die produk van twee binome
Meer oor die produk van twee binome
Deel monome en binome
Substitusie
Faktoriseer algebraïese uitdrukkings
Deel ’n trinoom en polinoom deur ’n monoom

Lineêre vergelykings wat breuke bevat
Los vergelykings op in die vorm: ’n produk van faktore is gelyk aan nul
Konstrueer hoeke en poligone deur ’n gradeboog te gebruik
Gebruik ’n passer
Konstruksie van driehoeke
Konstruering van vierhoeke (tetragone)
Reëlmatige en onreëlmatige poligone
Konstrueer ‘n seshoek
Konstruksie van ‘n vyfhoek
Konstruksie van ‘n agthoek
Binnehoeke van ‘n driehoek

Driehoeke
Poligone
Gelyksoortige driehoeke
Kongruente driehoeke
Lyne en hoeke
Komplementêre en supplementêre hoeke
Snylyne
Pare hoeke
Toepassing van meetkundige figure en lyne
Pythagoras se stelling

Meer omtrent die stelling van Pythagoras
Omtrek van ‘n vierkant en reghoek; oppervlakte van ‘n vierkant en reghoek
Oppervlakte van ‘n driehoek
Oppervlakte van parallelogramme en trapesiums
Oppervlakte van ‘n rombus en ‘n vlieër
Oppervlakte van ‘n sirkel

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.