Posted on

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 2 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Ek en my gesin
Tel op
Getalle
Tel op en trek af
Verdeling en geld
Patrone
Vorms
Balle en houers
Lengte
Massa
Inhoudsmaat

Tyd
Verjaarsdagkalender
Versamel en sorteer
Sorteer en maak ‘n gevolgtrekking
Getalle se plek
Getalle van 1 tot 30
Getallelyne
Nog getallelyne

Optelling en aftrekking
Dae, weke en maande
Optelling
Aftrekking
Geld
Papiergeld
Vermenigvuldiging: × 2
Vermenigvuldiging: × 5
Nog vermenigvuldigingstories
Vierkante, reghoeke, driehoeke en sirkels

Kwartaal 2
Orden en vergelyk getalle: 1 tot 40
Orden en vergelyk getalle: 40 tot 50
Getalle van 40 tot 50
Vierkante, reghoeke, driehoeke en sirkels
Optelling en aftrekking tot by 20
Optelling en aftrekking tot by 50

Nog optelling
Lengte
Aftrekking
Nog aftrekking
Swaar en lig
Getallepatrone: Tweë
Verdubbeling
Ons verdubbel weer

Vermenigvuldiging: × 3
Getallepatrone: Drieë
Vermenigvuldiging: × 4
Getallepatrone: Viere
Vermenigvuldigingstories
Ure
Getallepatrone: Vywe
Minute
Meer tyd

Groepering en verdeling
Ons doen nog groepering en verdeling
Nog groepering en verdeling
Ons doen weer groepering en 130 verdeling
Halwes: 1 tot 20
Verdeling van 20 tot 50
Data

Posted on

Gr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 2 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Kwartaal 1
Ons het gesonde voedsel nodig om te leef .
Water gee ons lewe
Ons bespaar water
Skoon lug gee ons energie
Ek en my maats
Die mense rondom ons
Niemand mag afgeknou word nie
Almal is besonders
Hoe ons voel
Mense met gestremdhede
Alle kinders is besonders
My held
Ons suiwer water
’n Gesonde lewenswyse
Bederfbare en nie-bederfbareprodukte
Godsdienstige en ander spesiale dae

Kwartaal 2
Die seisoene
Die vier seisoene
Die seisoene
Ons trek reg aan vir die weer
Die invloed van die seisoene
Ons kweek ’n boontjieplant
Plaasdiere
Op die plaas
Wilde diere
Hoe diere wegkruip
Waterdiere
Diere van die diepsee
Dierekuns
Diere wat hul huise met hulle saamdra
Diere wat skuilings bou
Woordeboek

Posted on

Gr. 2 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 2 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Gr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 2 Afrikaans HL Boek 1

Tema’sGr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1 vir 2019

Terug skool toe
Skooldrag
My skooldrag
ʻn Nuwe seun in die skool
Welkom by ons skool
Skoolsport
Ek hou van sport
Die verpleegster besoek die skool
Die verpleegster sê …
Ons eet by die skool
Die voedsel wat ons eet
Ons moet ons huiswerk doen
Ek doen altyd my huiswerk
Toetse

Belangrike datums
Verskillendegesinne
My gesin
Ek gaan na ʻn troue toe
Pret by die troue
My goeie maat
My maats
Ons gee om vir ons troeteldiere
Om ander te help
Ons hou ons huis skoon
By die huis
Ons oefen

Oefening en sport
Ons eet gesond
Voedsel
Ons help mekaar
Help ander mense
Ons kry goeie nuus
Ons beplan ons reis
Waarheen gaan ons?
Ek wil sien
Die bustoer
Plase en woude
Die stad
Ben hard loop weg
Die wildtuin
Nog diere
By die see
Nog by die see

Terug huis toe
Die terug reis
Terug in die klas
Terug by die huis
Die storm
Na die storm
Die haelbui
Na die haelbui
Dit sneeu
Sagte wit sneeu
Die seisoene
Die vier seisoene
Gaan dit vandag reën?

Weerkaarte
Jabu was laat
Hoe laat is dit?
Meer oor tyd
Hoe laat het jy…?
Trek reg aan vir die weer
Die koerant

Posted on

Graad 2 CAPS Werkkaarte

Graad 2 Afrikaans CAPS