Posted on

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Tel, orden en wys!
Slim maniere om te tel
Getalle op ‘n honderdkaart
Plekwaarde
Tel op en trek af
Verdubbel en halveer
Breuke
Sorteer geld

Getallepatrone
Balle, houers en silinders
Teken, benoem en vergelyk 2D-vorms
Tyd stap aan
Meet die lengte van die sye
Inhoudsmaat
Werk met massa
Datahantering
Vergelyk en rangskik getalle
Plekwaarde tot 99

Maak groepe van tiene wanneer ons tot by 99 optel
Voeg ‘n getallelyn by
Gebruik ‘n getallelyn om mee af te trek
Partytjietyd
Tel tot by 200
Oefen met 5
Tel in 2’s
Geld toe en nou
Veelvoude van 3

Veelvoude van 4
Getallepatrone
Verdeling
Breuke
Tyd sal leer
Teiken 200

Kwartaal 2
Voeg tiene saam of breek hulle op
‘n Besoek aan die tandarts
Tel op en voeg saam
Werk met groepe getalle
Los op
Tel en bereken

Meet in sentimeters
Teiken 300
Tel op en trek af in 100’e
Teiken 400
Kom ons weeg
Teiken 500
Tel op en trek af
Patrone vir alles

Simmetrie
Werk tot 500
Vermenigvuldiging en deling (10)
Tel in 2’s
Plavei met stene
Gebruik vywe
Werk met tyd
Tel in 3’e en 4’e

Tel in 50’s
Breuke: halwes en kwarte
Breuke: halwes, derdes en sesdes
Breuke: vyfdes
3D-voorwerpe
Verdubbel en halveer
Groepeer en voeg saam

Posted on

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Gr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 3 Rainbow Lewensvaardigheid Boek 1

Kwartaal 1
Iets oor my
My skool
Alles oor my
Groter en ouer
Gevoelens
Die dinge waarvan ek hou
Ons doen wat reg is

Maak seker
Gesondheid en eerstehulp
Brandwonde
Ek hou my liggaam veilig
Ek versorg myself
Ek hou myself gesond
Regte en verantwoordelikhede
Godsdienstige en ander spesiale dae
Ons mark seker

Kwartaal 2
Gesonde eetgewoontes
Ons eetgewoontes
Gesonde eetgewoontes
Ek eet graag gesond
Insekte
Meer oor insekte
Insekteskuilings
Spog met jou kuns
Lewensiklusse

My troeteldier
Ons beskerm ons omgewing
Herwin papier
Godsdienstige en ander spesiale dae
Plekke van aanbidding
Sertifikaat
Woordeboek

Posted on

Gr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Gr. 3 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 3 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 3 Afrikaans HL Boek 1

Tema’sGr. 3 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Ons is nou in Graad 3
Ek is terug by die skool
Dit is Juffrou se verjaarsdag
My geheime verjaardagwens
Sportdag
Pretdag by die skool
Die sportdag het uitgereën
Ná die sportdag
Die skoolpakkamer is aan die brand
Brandveiligheid
Biblioteekdag
Leesboeke
Dinge waarvan ons hou
Wie hou waarvan?

’n Vreemde besoeker by die skool
Die skoolbok
My gunstelingniggie
My niggie
’n Familiebesoek
Op pad om my niggie te gaan besoek
Uiteindelik kom ons daar aan
Wat ons saam gedoen het
Die verlore teddiebeer
Ons kry goed
Tumi raak weg
Kinderveiligheid
’n Somerpiekniek
Partytjies en pieknieks
’n Besige dag
Hou tyd
My ouma se storie
’n Familieverhaal
Plekke om te besoek
Waarheen gaan ons?
Tafelberg
Skryf ’n koerantberig
Kyk al die visse

Die akwarium
Pilanesberg
Op pad terug van Pilanesberg af
Die Addo- olifantpark
Meer oor die Addo-olifantpark
Gold Reef City
Pret by Gold Reef City
Ons ry terug huis toe
Terug by die huis
Kom ons skryf ’n storie
Skryf oor wat ons gesien het
Die leeu en die muis
Die groot leeu en die klein muisie
Die haas en die skilpad
Die diereresies

Die son en die wind
Die groot kompetisie
Bongi ry rond
Bongi ry fiets
Bongi tel vullis op
Die groot skoonmaak
Diepseeduik
Onder die see
Die wêreld van die mier
Meer oor miere
Iets oor lees
Ons skryf ‘n storie

Posted on

Graad 3 CAPS Beplanning

Graad 3 CAPS Afrikaans