Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 6 Afrikaans Huistaal Boek 1

Tema’sGr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Nuusberigte
Wat sê die nuus?
Lees die nuus
Skryf ’n koerantberig
Woordsoorte
Skooldogter red seun se lewe
Werk met woorde en sinne
Ons bly gesond
Gesels oor die nuus

Volksverhale
Hoe Haas vir Olifant en Walvis om die bos gelei het
Dink na oor Haas, Walvis en Olifant
Hoe Haas vir Leeu en Krokodil ’n streep getrek het
Verskillende tipes selfstandige naamwoorde
Die man wat skaduwee gekoop het
Dink na oor die storie
Meer oor taal
Die tydspeletjie

Oorredende teks
Ons lees advertensies
Ontwerp jou eie adertensie
Ontwerp ’n reisbrosjure
Beplan jou brosjure
Werk met sinne
Oorreding
Skryf ’n oorredende argument
Stylmiddele en beeldspraak

Dialoë wat praat
’n Dialoog wat praat
O nee, meneer Leeu!
Beplan ’n toneelstuk
Deon versing oor wat ander sê

Bladsye vol gedigte
Die pret van poësie
‘n Lofsang vir Suid Afrika
Gedagtes oor die planete
Skryf jou eie gedig

Instruksies
Ons bak kolwyntjies
Skryf ’n resep
Meer oor voor- en agtervoegsels
Maak poppiedansers
Skryf ’n brief met aanwysings
Sinsontleding
Wat ’n woordeboek vir ons sê

Vertel ’n storie
’n Ongelooflike nag
Meer oor die krokodil
Die volgende dag
Ek skryf my storie
Boekresensie
Die jong Nelson Mandela
Boekresensie
Wat lees ek die graagste?
Speel die môrespeletjie
Ons maak seker

Ons lees ’n storie
Ons lees ’n storie
Dink na oor die karakters
Skryf ’n storie met geloofwaardige karakters
Jacob gee moed op
Wat vertel die storie ons nog?
Beplan ’n storie
Dit het ’n rukkie vantevore gebeur

Ons lees vir inligting
Onderhoud met ’n sokkerster
Sokker, sokker, net waar jy kyk
Die geskiedenis van sokker
Skryf ‘n inligtingsteks
Beskrywende taal
Alles hang af van die weer
Die watersiklus
Skryf ’n inligtingsteks
Wat wys vanaand?
Ek ken my werk!

You deserve a better Internet.

error: Alert: Content is protected !! Right click on text is not allowed due to copy right protection.