Posted on

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 6 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Basis-tien-gebaseerde tel
Getalle 0 tot 100 000
Optelling en aftrekking
Vermenigvuldiging en veelvoude
Deling en faktore
Bewerkings
Verhoudings en koers
Breake
Geld en breuke
Partytjietyd met breuke
Hoe ver en hoe lank?
Oppervlakte

Volume
Massa
2D-vorms en 3D-voorwerpe
Vorms
Datahantering
Hoeveel kan jy tel? Getalle 0 tot 10 000
Getalle 0 tot 100 000
Nog getalle 0 tot 100 000
Eienskappe van getalle
Nog eienskappe van getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle
Aftrekking tot 5-syfer getalle
Optelling en aftrekking tot 5-syfer getalle

Breuknotasies
Ekwivalente breuke en nog meer
Optelling en aftrekking van breuke
Nog optelling en aftrekking van breuke
Persentasies en breuke
Persentasies en desimale
Tyd
Meer tyd
2D vorms en sye
Sirkels

Kwartaal 2
Frekwensie tabelle
Gemiddeld, mediaan en modus
Lees en interpreteer die staafgrafieke en sirkelgrafieke
Vraelyste
Alles oor getalpatrone
Getalle van 0 tot 200 000
Afronding
Afronding tot die naaste 5
Vermenigvuldiging en priemfaktore
Vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap

Meer oor vermenigvuldiging en die distributiewe eienskap
Vermenigvuldiging deur van uitgebreide notasie en die vertikale kolommetode gebruik te maak
Vermenigvuldiging en afronding
3D-voorwerpe
Beskrywing van 3D-voorwerpe
Meetkundige patrone
Beskrywing van meetkundige patrone
Meetkundige patrone en tabelle
Refleksie simmetrie
Deel- en groepeerprobleme
Koers

Verhouding
Faktore
Groepering en verdeling
Deling
Deling: Veelvuldige bewerkings op heelgetalle met of sonder hakkies
Breuke deur meting
Breuke
Meer breuke
Desimale notasie
Tyd in desimale vorm
Geld

Optelling en aftrekking van desimale
Nog optelling en aftrekking van desimale
Plekwaarde van syfers tot ten mistens twee desimale plekke
Vergelyk en orden desimale faktore tot minstens twee desimale plekke
Vermenigvuldiging met desimale
Volume en kapasiteit
Skatting, meting en rekord van kapasiteit
Milliliters tot kiloliters

Posted on

Graad 6 CAPS Werkboeke

Graad 6 Afrikaans CAPS
Posted on

Gr. 6 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 6 Afrikaans Huistaal Boek 1

Tema’sGr. 6 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Nuusberigte
Wat sê die nuus?
Lees die nuus
Skryf ’n koerantberig
Woordsoorte
Skooldogter red seun se lewe
Werk met woorde en sinne
Ons bly gesond
Gesels oor die nuus

Volksverhale
Hoe Haas vir Olifant en Walvis om die bos gelei het
Dink na oor Haas, Walvis en Olifant
Hoe Haas vir Leeu en Krokodil ’n streep getrek het
Verskillende tipes selfstandige naamwoorde
Die man wat skaduwee gekoop het
Dink na oor die storie
Meer oor taal
Die tydspeletjie

Oorredende teks
Ons lees advertensies
Ontwerp jou eie adertensie
Ontwerp ’n reisbrosjure
Beplan jou brosjure
Werk met sinne
Oorreding
Skryf ’n oorredende argument
Stylmiddele en beeldspraak

Dialoë wat praat
’n Dialoog wat praat
O nee, meneer Leeu!
Beplan ’n toneelstuk
Deon versing oor wat ander sê

Bladsye vol gedigte
Die pret van poësie
‘n Lofsang vir Suid Afrika
Gedagtes oor die planete
Skryf jou eie gedig

Instruksies
Ons bak kolwyntjies
Skryf ’n resep
Meer oor voor- en agtervoegsels
Maak poppiedansers
Skryf ’n brief met aanwysings
Sinsontleding
Wat ’n woordeboek vir ons sê

Vertel ’n storie
’n Ongelooflike nag
Meer oor die krokodil
Die volgende dag
Ek skryf my storie
Boekresensie
Die jong Nelson Mandela
Boekresensie
Wat lees ek die graagste?
Speel die môrespeletjie
Ons maak seker

Ons lees ’n storie
Ons lees ’n storie
Dink na oor die karakters
Skryf ’n storie met geloofwaardige karakters
Jacob gee moed op
Wat vertel die storie ons nog?
Beplan ’n storie
Dit het ’n rukkie vantevore gebeur

Ons lees vir inligting
Onderhoud met ’n sokkerster
Sokker, sokker, net waar jy kyk
Die geskiedenis van sokker
Skryf ‘n inligtingsteks
Beskrywende taal
Alles hang af van die weer
Die watersiklus
Skryf ’n inligtingsteks
Wat wys vanaand?
Ek ken my werk!