Posted on

Graad 6 CAPS Werkboeke

Graad 6 Afrikaans CAPS
Posted on

Graad 5 CAPS Werkboeke

Graad 5 Afrikaans CAPS
Posted on

Graad 4 CAPS Werkboeke

Graad 4 Afrikaans CAPS
Posted on

Gr. 2 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 2 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9de uitgawe)

Gr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Gr. 2 Afrikaans HL Boek 1

Tema’sGr. 2 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1 vir 2019

Terug skool toe
Skooldrag
My skooldrag
ʻn Nuwe seun in die skool
Welkom by ons skool
Skoolsport
Ek hou van sport
Die verpleegster besoek die skool
Die verpleegster sê …
Ons eet by die skool
Die voedsel wat ons eet
Ons moet ons huiswerk doen
Ek doen altyd my huiswerk
Toetse

Belangrike datums
Verskillendegesinne
My gesin
Ek gaan na ʻn troue toe
Pret by die troue
My goeie maat
My maats
Ons gee om vir ons troeteldiere
Om ander te help
Ons hou ons huis skoon
By die huis
Ons oefen

Oefening en sport
Ons eet gesond
Voedsel
Ons help mekaar
Help ander mense
Ons kry goeie nuus
Ons beplan ons reis
Waarheen gaan ons?
Ek wil sien
Die bustoer
Plase en woude
Die stad
Ben hard loop weg
Die wildtuin
Nog diere
By die see
Nog by die see

Terug huis toe
Die terug reis
Terug in die klas
Terug by die huis
Die storm
Na die storm
Die haelbui
Na die haelbui
Dit sneeu
Sagte wit sneeu
Die seisoene
Die vier seisoene
Gaan dit vandag reën?

Weerkaarte
Jabu was laat
Hoe laat is dit?
Meer oor tyd
Hoe laat het jy…?
Trek reg aan vir die weer
Die koerant

Posted on

Gr. 1 Rainbow Afrikaans HL Boek 1

Gr. 1 Rainbow Afrikaans HL Boek 1 (9sde uitgawe)

Gr. 1 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Gr. 1 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1

Download Graad 1 Afrikaans HL Boek 1

Tema’sGr. 1 Rainbow Afrikaans Huistaal Boek 1 vir 2019

Doen dit
Die liggaam
Links en regs
Oefen jou naam
Kyk en sê
Geluide
Veiligheid
Pas bymekaar
Die klaskamer
Somer en winter

Higiëne
By die skool
Die letter a
Ons lees
Die letter s
Ons speel
Die letter o
Die letter g
Skool toe
Juffrou
Die letter w
Ons help mekaar
Die letter i
Konsert
Die letter k

Huis toe
Die letter h
Veilig tuis
Die letter u
Eet reg
Die letter y
Ná skool
Die letter f
Sport
Die letter b
Netheid
Die letter e
My pa

Die letter r
Huiswerk
Die letter p
Mamma
Die letter m
Rus
Die letter t
Dit is my broer
Die letter f
Jonk en oud
Die letter j
Oom en tannie

Die letter n
Ons help mekaar
Die letter x
Coen verjaar
Die letter c
Eet om die tafel
Die letter q
Hulp by die huis
Die letter d
Sebra
Die letter Z