Posted on

Gr. 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Gr. 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Free Education Scan me

Gr. 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Download Graad 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Inhoud van CAPS boekGr. 1 Rainbow Wiskunde Boek 1

Kwartaal 1
Hersiening: Opsporing en pas
Hersiening: Sorteer kleure en trek patrone na
Hersiening: Kleure en patrone
Hersiening: Sorteer en pas vorms
Hersiening: Soek en tel
Hersiening: Posisies
Hersiening: Tyd
Hersiening: Vorms, groottes en kleure
Een
Twee
Drie
Lengte en posisie

Lengte
Vergelyk getal 1-3
Vier
Tel by en trek af tot by 4
Tyd
Vyf
Hersien getalle 1 tot 5
Tel op tot by 5
Trek af van 5 en tel tot by 5
Tel op en trek af tot by 5
Optelling en aftrekking 1 tot 5
Balle en blokkies

Links en regs
Rigting
Die opbou en afbreek van getalle
Verdubbeling
Groter en kleiner
Sorteer voorwerpe
Kom ons verdeel gelykop
Gelyke verdeling
Bou met voorwerpe
Lees hoe laat dit is

Kwartaal 2
Ses
Sewe
Agt
Nege
Vol en leeg
Tien
Nommer van 1 tot 10
Inhoudsmaat en volume
Getalle van 1 tot 10
Meer, net soveel en minder
Tel die lekkers op

Versamel en organiseer
Optelling tot by 10: tel aan
Optelling: bou en breek af tot by 10
Verdubbeling en halvering
Vorms
Nog 2-D vorms
Groepe van twee tot 10
Herhaalde optelling van twees tot by 10
Patrone: 2 tot 20
Groepe van drie tot by 10
Herhaalde optelling van drieë tot by 10

Groepe van vier tot by 10
Herhaalde optelling van viere tot by 10
Groepe van vyf tot by 10
Herhaalde optelling van vywe tot by 10
Patrone: 5 tot 20
Patrone: Tiene
Geld
Geld en kleingeld
Nog geld en kleingeld
Vorm, oriëntasie en posisie
Patrone met meetkundige vorms
2D-vorms en 3D-voorwerpe